miércoles, 31 de diciembre de 2014

CROMOS XOCOLATINES SAMALLI

Cromos Samalli que venien dins ses xocolatines que compravem a sa dècada des 60. Molts bons records de quan vaig començar sa Primària l'any 1965 a s'escola de Son Macià.

sábado, 28 de junio de 2014

viernes, 3 de enero de 2014


ARITMÉTICA INTUITIVA (1919)

                                                                       PORTADA                                                                        PLANA 69                                                                 CONTRAPORTADA

Llibre d'arimètica d'Esteban Paluzíe Cantalozella, editat a Barcelona l'any 1919. Consta de 140 planes, en bon estat. Aquest, en concret, du el segell de Postal Moderno Librería y papelería BOIX HERMANOS, Alfonso XIII, 25.- Prim,1 MELILLA