domingo, 8 de noviembre de 2015

ESPAÑA, MI PATRIA

 


PORTADA
 
 
CONTRAPORTADA
 
 
Llibre de lectura de José Dalmau Carles, imprès a Girona el 1918. Consta de diverses lectures sobre art, geografía, Prehistòria, biografies, indústria, comerç, agricultura, costums i està il·lustrat amb 1000 gravats, amb un total de 472 planes.
Sobre ses Illes Balears hi ha 14 planes.


GEOGRAFÍA

PORTADA

 PLANA 78


 PLANA 79


CONTRAPORTADA
 
Llibre de Geografía per a nins de 2n grau. Autor: Esteban Paluzíe y Cantalozella. Barcelona, 1901. Consta de 200 planes amb 46 mapes i 170 vinyetes.COMPENDIO DE HISTORIA SAGRADA

 PORTADA


CONTRAPORTADA
 
 
Llibre d'Història Sagrada de sa imprenta Amengua i Muntaner de Palma de l'any 1909. Autora: Monserrada Juan i Ballester. Consta de 262 planes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


sábado, 21 de marzo de 2015

MANTILLA. LIBRO DE LECTURA Nº 2

LIBRO DE LECTURA
NÚMERO 2

PORTADA 

PLANA 7 

 PLANA 8

CONTRAPORTADA

Llibre de lectures de Luis F. Mantilla de s'editorial "Saturnino Calleja", Madrid. Du es segell de compra de s'antiga llibreria i papareria JUAN FERRER des carrer jaume II nº 10 de Palma. Té 332 planes i no consta s'any d'edició.

HISTORIA SAGRADA

HISTORIA SAGRADA
PRIMER GRADO

 PORTADA

 PLANA 5

CONTRAPORTADA

Llibret d'Història Sagrada de s'editorial F.T.D. publicat a Barcelona el 1932. És la sèptima edició i consta de 80 planes, amb dibuixos, que van des de sa creació del món fins s'establiment de l'Església.

GUÍA DEL ARTESANO

GUÍA DEL ARTESANO

 PORTADA

PLANA 1 

CONTRAPORTADA

Llibre de models de documents manuscrits per a facilitar es seu ús i sa seva comprensió. Editat a Barcelona el 1914. Era de sa meva padrina de fonts Bonaventura Febrer, al cel sia.

GRAMÁTICA DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA

GRAMÁTICA
DE LA
ACADEMIA ESPAÑOLA

 PORTADA


CONTRAPORTADA

Llibre de gramàtica castellana de Agustín de Zúñiga, editat a París el 1913. Consta d'una introducció, una 1ª part d'Analogia, una 2ª part de Sintaxis, una 3ª part d'Ortografia i una 4ª part de Prosòdia, amb un total de 368 planes.

domingo, 22 de febrero de 2015

MANUSCRITO METÓDICO

MANUSCRITO METÓDICO

 PORTADA

 PLANA 1

 PLANA 17

CONTRAPORTADA

Preciós llibre de lectura de manuscrits d'Antoni Bori i Fontestá. Barcelona, 1915. Era de sa meva padrina de fonts, Bonaventura Febrer Fiol, que quan era nina va anar a s'escola de sa mestra Casellas de Manacor. Ses mides des llibre són 11'5 cm x 17'5 cm, amb 192 planes, i es seu estat de conservació és excel·lent. Una hermosa portada i contraportada.

FÁBULAS LITERARIAS

FÁBULAS LITERARIAS
POR DON TOMÀS DE IRIARTE
MADRID.-1869

                                                                          PLANA 1

PORTADA

Llibre de fàbules literàries de Tomàs de Iriarte, publicat a Madrid el 1869. Imprenta de Gregorio Hernando, Isabel la Católica, 40. Consta de 102 planes amb 67 fàbules. Es format des llibre és de 10'5 cm x 15'5 cm. Era de sa meva tia Maria Garau.

martes, 20 de enero de 2015

MIS PRIMEROS DIBUJOS

MIS PRIMEROS DIBUJOS
Nº 4
 PORTADA

 PLANA 4

CONTRAPORTADA


Nº 6

 PORTADA

 PLANA 7

CONTRAPORTADA


Nº 11
 PORTADA

 DIBUIX 1

CONTRAPORTADANº 12
 PORTADA

 DIBUIX 1

CONTRAPORTADA

Quaderns de dibuix de Luis Mallafré. Sa col·lecció estava formada per 12 quaderns graduats. Tenien 12 planes amb dibuixos per reproduir. Editorial Roma, Barcelona 1960. 

CUENTOS, LEYENDAS Y NARRACIONES

CUENTOS, LEYENDAS Y NARRACIONES

(Para niños de 10 a 12 años)

 PORTADA

CONTE CONTRAPORTADA

Llibre de Contes, Llegendes i Narracions de Cesareo Herrero Salgado publicat a Ediciones Elma, Zamora el 1956. Es seu preu era de 16 pessetes. Constava de 15 contes, 9 llegendes i 12 narracions, amb un total de 166 planes.
Record, perfectament, sa seva lectura a s'escola de Son Macià, a sa dècada dels 60 amb mon pare, es mestre Pere Garau al front, que mos feia llegir-lo sovint en exercicis de lectura individual.

CROMO CHOCOLATES SULTANA

CROMO Chocolates Sultana

EJERCICIOS DE OBSERVACIÓN

ejercicios 
de observación
de los seres y fenómenos 
de la naturaleza

            PORTADA

                                                                              TEMA 1

TEMA 5

Llibre-quadern d'exercicis d'observació. Editorial Magisterio Español. Madrid, 1964. Consta de 62 pàgines amb 60 temes (1 per pàgina) repartits entre blocs temàtics: El principio de curso; Material escolar; Los alimentos; El clima y las plantas; Objetos y herramientas; Plantas y animales.
Cada vegada que el mir m'entra aquesta nostàlgia dels bons anys escolars de principis de primària. M'agradava moltíssim aquest llibret i encara sa seva lectura me reporta un plaer extraordinari.

sábado, 17 de enero de 2015

MADRE NATURALEZA

MADRE NATURALEZA 
LECTURAS SOBRE CIENCIAS DE LA NATURALEZA

                                                                          PORTADA              

CONTRAPORTADA

Llibre de Antonio J. Onieva. És un llibre de lectures sobre Ciències de sa Naturalesa amb il·lustracions de J. Nadal i F. Marco i fotografies de diversos autors. S'editorial es Hijos de Santiago Rodríguez, Burgos 1963. Consta de 184 pàgines i 94 gravats. Es seu format és de 15 x 20.

EPÍTOME DE LA ANALOGÍA Y SINTAXIS DE GRAMÁTICA CASTELLANA


EPÍTOME DE ANALOGÍA Y SINTAXIS DE GRAMÁTICA CASTELLANA


                                                                          PORTADA

                                                                            PÀG.1

Llibret de Gramática Castellana de sa Reial Acadèmia Espanyola. El seu format és de 11x 17'50 i consta de 64 pàgines. Madrid 1915.
L'utilitzava sa meva padrina de fonts, Bonaventura Febrer Fiol quan anava a escola a Manacor amb sa mestra Casellas, per aprendre a llegir i escriure.