domingo, 22 de febrero de 2015

MANUSCRITO METÓDICO

MANUSCRITO METÓDICO

 PORTADA

 PLANA 1

 PLANA 17

CONTRAPORTADA

Preciós llibre de lectura de manuscrits d'Antoni Bori i Fontestá. Barcelona, 1915. Era de sa meva padrina de fonts, Bonaventura Febrer Fiol, que quan era nina va anar a s'escola de sa mestra Casellas de Manacor. Ses mides des llibre són 11'5 cm x 17'5 cm, amb 192 planes, i es seu estat de conservació és excel·lent. Una hermosa portada i contraportada.

FÁBULAS LITERARIAS

FÁBULAS LITERARIAS
POR DON TOMÀS DE IRIARTE
MADRID.-1869

                                                                          PLANA 1

PORTADA

Llibre de fàbules literàries de Tomàs de Iriarte, publicat a Madrid el 1869. Imprenta de Gregorio Hernando, Isabel la Católica, 40. Consta de 102 planes amb 67 fàbules. Es format des llibre és de 10'5 cm x 15'5 cm. Era de sa meva tia Maria Garau.