sábado, 21 de marzo de 2015

MANTILLA. LIBRO DE LECTURA Nº 2

LIBRO DE LECTURA
NÚMERO 2

PORTADA 

PLANA 7 

 PLANA 8

CONTRAPORTADA

Llibre de lectures de Luis F. Mantilla de s'editorial "Saturnino Calleja", Madrid. Du es segell de compra de s'antiga llibreria i papareria JUAN FERRER des carrer jaume II nº 10 de Palma. Té 332 planes i no consta s'any d'edició.

HISTORIA SAGRADA

HISTORIA SAGRADA
PRIMER GRADO

 PORTADA

 PLANA 5

CONTRAPORTADA

Llibret d'Història Sagrada de s'editorial F.T.D. publicat a Barcelona el 1932. És la sèptima edició i consta de 80 planes, amb dibuixos, que van des de sa creació del món fins s'establiment de l'Església.

GUÍA DEL ARTESANO

GUÍA DEL ARTESANO

 PORTADA

PLANA 1 

CONTRAPORTADA

Llibre de models de documents manuscrits per a facilitar es seu ús i sa seva comprensió. Editat a Barcelona el 1914. Era de sa meva padrina de fonts Bonaventura Febrer, al cel sia.

GRAMÁTICA DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA

GRAMÁTICA
DE LA
ACADEMIA ESPAÑOLA

 PORTADA


CONTRAPORTADA

Llibre de gramàtica castellana de Agustín de Zúñiga, editat a París el 1913. Consta d'una introducció, una 1ª part d'Analogia, una 2ª part de Sintaxis, una 3ª part d'Ortografia i una 4ª part de Prosòdia, amb un total de 368 planes.