domingo, 8 de noviembre de 2015

ESPAÑA, MI PATRIA

 


PORTADA
 
 
CONTRAPORTADA
 
 
Llibre de lectura de José Dalmau Carles, imprès a Girona el 1918. Consta de diverses lectures sobre art, geografía, Prehistòria, biografies, indústria, comerç, agricultura, costums i està il·lustrat amb 1000 gravats, amb un total de 472 planes.
Sobre ses Illes Balears hi ha 14 planes.


GEOGRAFÍA

PORTADA

 PLANA 78


 PLANA 79


CONTRAPORTADA
 
Llibre de Geografía per a nins de 2n grau. Autor: Esteban Paluzíe y Cantalozella. Barcelona, 1901. Consta de 200 planes amb 46 mapes i 170 vinyetes.COMPENDIO DE HISTORIA SAGRADA

 PORTADA


CONTRAPORTADA
 
 
Llibre d'Història Sagrada de sa imprenta Amengua i Muntaner de Palma de l'any 1909. Autora: Monserrada Juan i Ballester. Consta de 262 planes.