domingo, 17 de abril de 2016

MATRÍCULA DE CARRO


SA MATRICULA DES CARROS I SES BICICLETES, EN AQUESTA ÈPOCA QUE HI HAVIA TAN POC COTXOS I MOTOS, ERA OBLIGATÒRIA. EN AQUEST CAS ES TRACTA DE SA MATRÍCULA DE 1964 D'UN CARRO DE SA MEVA PADRINA BONAVENTURA FEBRER I ES MEU ONCLE SEBASTIÀ VENY "COA-D'ALL".