domingo, 13 de noviembre de 2016

LLAMBROIX
És una espècie de pala de 30 cm de llargària per uns 8 cm d'amplària, amb boca tallant i voreres amb barana i que té un mànec de fusta. L'usen es ferrers per rebaixar sa part inferior de sa pota de ses bísties abans de ferrar-les.
(Aquest forma part del meu arxiu particular)

domingo, 17 de abril de 2016

MATRÍCULA DE CARRO


SA MATRICULA DES CARROS I SES BICICLETES, EN AQUESTA ÈPOCA QUE HI HAVIA TAN POC COTXOS I MOTOS, ERA OBLIGATÒRIA. EN AQUEST CAS ES TRACTA DE SA MATRÍCULA DE 1964 D'UN CARRO DE SA MEVA PADRINA BONAVENTURA FEBRER I ES MEU ONCLE SEBASTIÀ VENY "COA-D'ALL". 

domingo, 8 de noviembre de 2015

ESPAÑA, MI PATRIA

 


PORTADA
 
 
CONTRAPORTADA
 
 
Llibre de lectura de José Dalmau Carles, imprès a Girona el 1918. Consta de diverses lectures sobre art, geografía, Prehistòria, biografies, indústria, comerç, agricultura, costums i està il·lustrat amb 1000 gravats, amb un total de 472 planes.
Sobre ses Illes Balears hi ha 14 planes.


GEOGRAFÍA

PORTADA

 PLANA 78


 PLANA 79


CONTRAPORTADA
 
Llibre de Geografía per a nins de 2n grau. Autor: Esteban Paluzíe y Cantalozella. Barcelona, 1901. Consta de 200 planes amb 46 mapes i 170 vinyetes.COMPENDIO DE HISTORIA SAGRADA

 PORTADA


CONTRAPORTADA
 
 
Llibre d'Història Sagrada de sa imprenta Amengua i Muntaner de Palma de l'any 1909. Autora: Monserrada Juan i Ballester. Consta de 262 planes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


sábado, 21 de marzo de 2015

MANTILLA. LIBRO DE LECTURA Nº 2

LIBRO DE LECTURA
NÚMERO 2

PORTADA 

PLANA 7 

 PLANA 8

CONTRAPORTADA

Llibre de lectures de Luis F. Mantilla de s'editorial "Saturnino Calleja", Madrid. Du es segell de compra de s'antiga llibreria i papareria JUAN FERRER des carrer jaume II nº 10 de Palma. Té 332 planes i no consta s'any d'edició.

HISTORIA SAGRADA

HISTORIA SAGRADA
PRIMER GRADO

 PORTADA

 PLANA 5

CONTRAPORTADA

Llibret d'Història Sagrada de s'editorial F.T.D. publicat a Barcelona el 1932. És la sèptima edició i consta de 80 planes, amb dibuixos, que van des de sa creació del món fins s'establiment de l'Església.