domingo, 13 de noviembre de 2016

LLAMBROIX
És una espècie de pala de 30 cm de llargària per uns 8 cm d'amplària, amb boca tallant i voreres amb barana i que té un mànec de fusta. L'usen es ferrers per rebaixar sa part inferior de sa pota de ses bísties abans de ferrar-les.
(Aquest forma part del meu arxiu particular)

domingo, 17 de abril de 2016

MATRÍCULA DE CARRO


SA MATRICULA DES CARROS I SES BICICLETES, EN AQUESTA ÈPOCA QUE HI HAVIA TAN POC COTXOS I MOTOS, ERA OBLIGATÒRIA. EN AQUEST CAS ES TRACTA DE SA MATRÍCULA DE 1964 D'UN CARRO DE SA MEVA PADRINA BONAVENTURA FEBRER I ES MEU ONCLE SEBASTIÀ VENY "COA-D'ALL".